Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Politica de confidentialitate

Confrom cerniţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modifcată şi completată si ale Legii nr .506/2004 privin prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, A&I Recon Engineering SRL are obligatia de administra in condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate
(FACTURARE) , datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră , un membru al familiei dumneavoastră ori o altă presoană.


Scopul colectarii datelor este: COMPLETAREA FACTURILOR FISCALE EMISE PENTRU PRODUSELE ACHIZITIONATE.


Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare EMITERII FACTURILOR FISCALE. Refuzul dvs. determină REFUZUL NOSTRU DE A VA FURNIZA PRODUSE SI SERVICII. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : CONTABILITATE


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la A&I Recon Engineering SRL . De asemenea, vă este recunoscut dreptul
de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:


*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Shopping Cart